TLP:n historia

TLP:n tausta

Samanhenkiset näkemykset ja hieman myös sattuma toivat yhteen TLP:n jäsenet. Suomen Haukiseuralla oli myös oma osuutensa jäsenten kohtaamisissa, koska ennen TLP:n perustamista olimme kaikki jäseniä SHS:ssä. Kuitenkin, hiljalleen mutta varmasti oli yhteisillä reissuillamme alkanut hahmottumaan halu olla jotain ”omaa”. Tahdoimme tasavertaisina tuoda esiin kaikki ne kalalajit, jotka ovat omia sydämiämme lähellä. Oman yhteisömme kautta mahdollistimme myös että pystyisimme halutessamme ottamaan meille tärkeisiin asioihin vapaammin kantaa esimerkiksi blogien muodossa. 

30.8.2012 ajatukset oli lyöty kasaan ja TLP:n kotisivut perustettiin virallisesti. Nimivalinnassamme ”Team Lucio Perca” pyrimme yhdistämään kolme meille silloin mieluisinta kalalajia niiden tieteellisten nimien pohjalta; Hauki (Esox Lucius), Ahven (Perca Fluviatilis) sekä Kuha (Stizostedion Lucioperca). Tiiminimi lyhentyi kuitenkin äkkiä vain TLP:ksi, ja loppu onkin jo kalastushistoriaa tiimillemme.