Team Lucio Perca koostuu viidestä intohimoisesta vapakalastajasta. Suosikkilajeja ovat mm. hauki, kuha ja ahven, joita kalastamme sekä suolaisessa että makeassa vedessä, niin kotimaassa kuin myös maamme rajojen ulkopuolella.

Laadukkaasti vesillä - kalaston ehdoilla   .

”Laadukkaasti vesillä”

- mahdollisuutta havainnoida ekologisesti tasapainoista vesiluontoa sekä kalastaa  ikärakenteeltaan tervettä, liialta häirinnältä välttynyttä kalapopulaatiota
- veneilyä ja rantautumista sopusoinnussa muun ympäristön odotusten kanssa
- luonnon tarkkailua ja luontoarvojen kunnioitusta

”Kalaston ehdoilla”:

- harrastamme ympärivuotista monilajikalastusta
- terveen ikärakenteen ja vahvan lisääntymisen turvaamiseksi haluamme vapauttaa suuret      yksilöt lajista riippumatta
- pyrimme omilla toimillamme välttämään liian kovaa paikallista kalastuspainetta
- käsittelemme jokaista kalaa varovasti ja kunnioituksella, lajista ja koosta riippumatta
- valikoimme erittäin tarkasti mahdolliset ruoaksi otettavat yksilöt, emmekä hyväksy suurten kalamäärien tappamista pakastimen täyttämiseksi
- suosimme kalankäsittelyssä hyväksi havaittuja apuvälineitä kalan vahingoittumisen estämiseksi, kuten kumihavashaavi, karppimatto tai punnituspussi
- koemme kalaston luonnonarvoksi, emme taloudelliseksi potentiaaliksi
- emme osallistu Catch & Kill -kalastuskilpailuihin, joiden kohteena on isot yksilöt

TeamLucioPerca näki päivänvalon 30.8.2012

 

"Högkvalitativt på vattnet - på fiskarnas villkor"

Team Lucioperca består av fem Finska sportfiske-entusiaster med inriktning på främst gädda, gös och abborre. Vårt fiske sker i både salt som sött vatten, och även utanför vårt egna hemlands gränser. En tumregel för varje fiskepass gäller alltid; Teamets medlemmar vill behålla en hög sportfiske-etik. Därav våra fisketeser nedan; "Högkvalitativt på vattnet - på fiskarnas villkor"

 

"Högkvalitativt på vattnet" betyder för Teamet:

- Möjlighet att fiska i och studera vatten med ekologisk balans och en frisk fiskstam som inte utsattits för stort fisketryck

- Det egna uppförandet på vattnet eller stranden skall ske enligt omgivningens och strandbefolkningens förväntningar, utan att orsaka störningar
- Observation av och respekt för naturens mångfald i samband med fisket

" På fiskarnas villkor" betyder för Teamet:

- Fiske året runt med satsning på flera arter
- Återutsättning av alla större exemplar oberoende av fiskart för att stödja en frisk åldersfördelning och stark ökning av fiskpopulationen
- Strävan att inte med våra egna åtgärder öka fisketrycket på de ställen vi utövar vårt fiske på
- Varje fångad fisk hanteras varsamt och med respekt, oberoende av art och storlek
- Vi väljer mycket selektivt de fiskar som möjligtvis tas tillvara för matlagning, och accepterar inte mass-fångster av fisk för att fylla frysboxen
- Användning av välkända hjälpmedel vid hantering av fisk för att minska risken för skador, bl.a. håv med gumminät, karpmatta, vågpåse 
- Vi ser en stark och livskraftig fiskpopulation som en rikedom i naturen, inte som ett finansiellt potential
- Vi varken deltar i eller accepterar Catch-and-Kill fisketävlingar.


Team Lucioperca grundades officielt 30.8.2012

Copyright© Team Lucio Perca