Vantaanjoella runsaasti kutuhavaintoja syksyllä 2012

30.08.2014 15:29

Virtavesienhoitoyhdistyksen (VIRHO) Vantaanjoen elvyttämiseksi tekemä työ saa kiitosta. Jokeen pyrki kuluneena syksynä ilahduttavan monta kutukypsää meritaimenta. Joessa syntyneiden poikasten määrä jatkaa myös kasvuaan. TLP kiittää Virhoa ja kaikkia sen apuna toimineita arvokkaasta ja aatteellisesta työstä luonnontaimenen hyväksi.

Myös yhä useamman vapakalastajan kalastuskäyttäytymistä säätelee vastuu tulevasta. Ilahduttavan moni rankkaa henkilökohtaiset alamittansa lakisääteisiä korkeammiksi ja näin omalta osaltaan tukee potentiaalisen yksilön kutunousua. Kiitos kuuluu myös heille.

Valinta ”otanko vai en” pitäisi periaatteessa olla jo nyt hyvin helppo. Eväleikattu on varmuudella istutettu. Rasvaevällisen kohdalla piilee aina epävarmuus. Varman päälle pelaava vapauttaa jokaisen rasvaevällisen kokoon ja selkäevien eheyteen katsomatta. Kova kalastuspaine on tietysti riski luonnontaimenelle riippumatta joukossa uivien rasvaeväleikattujen määristä ja esiintymisestä. Luonnontaimenen kyky selviytyä heikkenee jokaisesta koukutuskerrasta. Kalastuspaineen lisäämistä paikallisesti kannattanee siis miettiä kerran jos toisenkin.

https://www.virtavesi.com/

https://www.sll.fi/uusimaa/taimenten-kudusta-tehtiin-runsaasti-havaintoja-vantaanjoella

Timo